Heeft u een evenement waar in de media verslag van wordt gedaan. Coptograaf kan er luchtopnames van maken die worden aangeboden aan de media of die u zelf kunt gebruiken voor de promotie van een volgend evenement.

De foto's worden aangeboden aan de relevante media en na enige tijd gepubliceerd op deze website. Vanaf de website zijn de foto's gratis te downloaden voor eigen gebruik. Bij publicatie dient te worden vermeld "foto:www.coptograaf.nl".